ძიება

მხარდაჭერა: +44 (203) 5145930

ვაჭრობას ფორექსზე და CFD-ზე აქვს მნიშვნელოვანი რისკი

ეკონომიკური კალენდარი

ეკონომიკური კალენდარი

ყურადღება: მასალა ეკონომიკურ კალენდარში ნახლდება ავტომატურად, გვერდის გადატვირთვამ შესაძლებელია შეანელოს ახალი მასალის გამოჩენის პროცესი. მასალების ოპერატიულად მიღებისთვის რეკომენდირებულია ეკონომიკური კალენდრის გვერდის მუდმივად ღიად დატოვება.

Внимание!Экономический календарь не доступен в мобильной версии

თარიღის არჩევა კალენდარზე
 • მნიშვნელობა:
 • დაბალი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • რეგიონი:
 • იაპონია
 • შვეიცარია
 • აშშ
 • კანადა
 • ახალი ზელანდია
 • ავსტრალია
 • ჩინეთი
 • გაერთიანებული სამეფო
 • ევროზონა
 • გერმანია
 • ვალუტა:
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • EUR
 • GBP
 • JPY
 • NZD
 • USD


დრო რეგიონი მნიშვნელობა მოვლენა პერიოდში წინა პროგნოზი ფაქტიური
ორშაბათი, 15 ოქტომბერი 2018
04:30  JPY
იაპონია
სამეწარმეო წარმოება (წლიური)
Industrial Production (YoY)
აგვისტო 2.2% -1.4% 0.2%
04:30  JPY
იაპონია
სამეწარმეო წარმოება (თვიური)
Industrial Production (MoM)
აგვისტო -0.2% 0.7% 0.2%
07:15  CHF
შვეიცარია
მწარმოებლების და იმპორტის ფასების ინდექსი (წლიური)
Producer & Import Prices, y/y
სექტემბერი 3.4% 3% 2.6%
12:30  USD
აშშ
საცალო გაყიდვები,წლიური
Retail Sales YoY
სექტემბერი 6.5% 4.7%
12:30  USD
აშშ
საცალო გაყიდვები (ავტომანქანების ჩაუთვლელად)
Retail sales excluding auto
სექტემბერი 0.2% 0.4% -0.1%
12:30  USD
აშშ
საცალო გაყიდვები
Retail sales
სექტემბერი 0.1% 0.6% 0.1%
12:30  USD
აშშ
საქმიანი აქტიურობის ინდექსი საწარმოო სექტორში ნიუ-იორკის ცენტრალური ბანკისგან
NY Fed Empire State manufacturing index
ოქტომბერი 19 19 21.10
14:00  USD
აშშ
სასაქონლო ნედლეულის მარაგები
Business inventories
აგვისტო 0.7% 0.5% 0.5%
14:30  CAD
კანადა
ბიზნესის განვითარების ეკონომიკური პირობების და პერსპექტივების ყოველკვარტალური მიმოხილვა კანადის ბანკისგან
Bank of Canada Business Outlook Survey
21:45  NZD
ახალი ზელანდია
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (წლიური)
CPI, y/y
კვარტალი III 1.5% 1.7% 1.9%
21:45  NZD
ახალი ზელანდია
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (კვარტალური)
CPI, q/q
კვარტალი III 0.4% 0.7% 0.9%
სამშაბათი, 16 ოქტომბერი 2018
00:30  AUD
ავსტრალია
ავტრალიის სარეზერვო ბანკის ბოლო სხდომის პროტოკოლი,მიმართული ფულად-საკრედიტო პოლიტიკაზე
RBA Meeting's Minutes
01:30  CNY
ჩინეთი
მწარმოებლების ფასების ინდექსი (წლიური)
PPI y/y
სექტემბერი 4.1% 3.5% 3.6%
01:30  CNY
ჩინეთი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (ყოველწლიური)
CPI y/y
სექტემბერი 2.3% 2.5% 2.5%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
საშუალო ხელფასის ცვლილება (ბონუსების ჩაუთვლელად, 3თ/წ)
Average earnings ex bonuses, 3 m/y
აგვისტო 2.9% 2.9% 3.1%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
საშუალო ხელფასის ცვლილება (3თ/წ)
Average Earnings, 3m/y
აგვისტო 2.6% 2.6% 2.7%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
უმუშევრობის დონე ILO-სგან
ILO Unemployment Rate
აგვისტო 4% 4% 4%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
განაცხადების რაოდენობა უმუშევრობის დახმარების მიღებაზე,ათას.
Claimant count
სექტემბერი 14.2 7.5 18.5
09:00  EUR
ევროზონა
განწყობის ინდექსი საქმიან წრეებში ZEW-სგან
ZEW Economic Sentiment
ოქტომბერი -7.2 -9.2 -19.4
09:00  EUR
ევროზონა
სავაჭრო ბალანსის სალდო,სეზონური ჩასწორებების ჩაუთვლელად
Trade balance unadjusted
აგვისტო 17.6 15.1 11.7
09:00  EUR
გერმანია
განწყობის ინდექსი საქმიან წრეებში (ZEW-ის მონაცემები)
ZEW Survey - Economic Sentiment
ოქტომბერი -10.6 -12 -24.7
12:30  CAD
კანადა
ოპერაციების მოცულობა უცხოურ ფასიან ქაღალდებთან
Foreign Securities Purchases
აგვისტო 15.29 2.82
13:15  GBP
გაერთიანებული სამეფო

MPC Member Cunliffe Speaks
13:15  USD
აშშ
სიმძლავრის გამოყენება
Capacity Utilization
სექტემბერი 78.1% 78.2% 78.1%
13:15  USD
აშშ
სამრეწველო წარმოება (წლიური)
Industrial Production YoY
სექტემბერი 4.9% 5.1%
13:15  USD
აშშ
სამრეწველო წარმოება (თვიური)
Industrial Production (MoM)
სექტემბერი 0.4% 0.2% 0.3%
14:00  USD
აშშ
საცხოვრებელი სახლების ბაზრის მდგომარეობის ინდექსი NAHB-სგან
NAHB Housing Market Index
ოქტომბერი 67 67 68
14:00  USD
აშშ
ვაკანსიების რაოდენობა და სამუშაო ძალის დენადობა,ათას.
JOLTs Job Openings
აგვისტო 7.077 6.945 7.136
20:00  USD
აშშ
უცხოური ინვესტორების მიერ ამერიკული ფასიანი ქაღალდების შესყიდვის წმინდა მოცულობა
Net Long-term TIC Flows
აგვისტო 66.7 47.7 131.8
20:00  USD
აშშ
უცხოური ინვესტორების მიერ ამერიკული ფასიანი ქაღალდების შესყიდვის საერთო მოცულობა
Total Net TIC Flows
აგვისტო 42.7 19.9 108.2
20:15  USD
აშშ

FOMC Member Daly Speaks
21:20  AUD
ავსტრალია
ავსტრალიის სარეზერვო ბანკის მმართველის თანაშემწის გ.დებელის სიტყვა
RBA Assist Gov Debelle Speaks
ოთხშაბათი, 17 ოქტომბერი 2018
07:30  EUR
ევროზონა

ECB's Peter Praet Speaks
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
მწარმოებლების გასაყიდი ფასების ინდექსი (თვიური)
Producer Price Index - Output (MoM)
სექტემბერი 0.2% 0.2% 0.4%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
საცალო ფასების ინდექსი (თვიური)
Retail Price Index, m/m
სექტემბერი 0.9% 0.2% 0%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
მწარმოებლების შესყიდვის ფასების ინდექსი (თვიური)
Producer Price Index - Input (MoM)
სექტემბერი 1.2% 1% 1.3%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
მწარმოებლების შესყიდვის ფასების ინდექსი (წლიური)
Producer Price Index - Input (YoY)
სექტემბერი 9.4% 9.2% 10.3%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
მწარმოებლების გასაყიდი ფასების ინდექსი (წლიური)
Producer Price Index - Output (YoY)
სექტემბერი 2.9% 2.9% 3.1%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
საცალო ფასების ინდექსი (წლიური)
Retail prices, Y/Y
სექტემბერი 3.5% 3.5% 3.3%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საბაზო მნიშვნელობა (წლიური)
HICP ex EFAT, Y/Y
სექტემბერი 2.1% 2% 1.9%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (თვიური)
HICP, m/m
სექტემბერი 0.7% 0.2% 0.1%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (წლიური)
HICP, Y/Y
სექტემბერი 2.7% 2.6% 2.4%
09:00  EUR
ევროზონა
მშენებლობის მოცულობის ცვლილება (წლიური)
Construction Output, y/y
აგვისტო 2.2% 1.7% 2.5%
09:00  EUR
ევროზონა
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი,საბაზო მნიშვნელობა,წლიური
Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y
სექტემბერი 0.9% 0.9% 0.9%
09:00  EUR
ევროზონა
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი,თვიური
Harmonized CPI
სექტემბერი 0.2% 0.5% 0.5%
09:00  EUR
ევროზონა
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი,წლიური
Harmonized CPI, Y/Y
სექტემბერი 2% 2.1% 2.1%
12:30  CAD
კანადა
მომარაგებები წარმოების გადამამუშავებელ სექტორში (თვიური)
Manufacturing Shipments (MoM)
აგვისტო 0.9% -0.6% -0.4%
12:30  USD
აშშ
ახალი სახლების ფუნდამენტების ჩადება (მლნ)
Housing Starts
სექტემბერი 1.268 1.22 1.201
12:30  USD
აშშ
უფლება მშენებლობაზე (მლნ)
Building Permits
სექტემბერი 1.249 1.278 1.241
14:30  USD
აშშ
ნავთობის მარაგის ცვლილება ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემების მიხედვით,მლნ ბარელი
Crude Oil Inventories
ოქტომბერი 5.987 2.167 6.49
16:10  USD
აშშ
ფედ.რეზერვის ღია ბაზრების კომიტეტის წევრის,ლ.ბრაინარდის სიტყვით გამოსვლა
FOMC Member Brainard Speaks
16:30  EUR
გერმანია

German Buba President Weidmann Speaks
17:00  GBP
გაერთიანებული სამეფო
ინგლისის ბანკის კომიტეტის წევრის,ბ.ბროადბენტის,ფულად პოლოტიკასთან დაკავშირებით სიტყვით გამოსვლა
MPC Member Dr Ben Broadbent Speaks
18:00  USD
აშშ
FOMC-ის შეხვედრის პროტოკოლის პუბლიკაცია
FOMC meeting minutes
23:50  JPY
იაპონია
სავაჭრო ბალანსის საერთო სალდო,მრლდ
Trade Balance Total, bln
სექტემბერი -438 -50 140
ხუთშაბათი, 18 ოქტომბერი 2018
00:30  AUD
ავსტრალია
უმუშევრობის დონე
Unemployment rate
სექტემბერი 5.3% 5.3% 5%
00:30  AUD
ავსტრალია
დასაქმებულთა რაოდენობის შეცვლა
Changing the number of employed
სექტემბერი 44.6 15 5.6
06:00  CHF
შვეიცარია
სავაჭრო ბალანსი (მლრდ)
Trade Balance
სექტემბერი 2.13 2.43
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
საცალო გაყიდვები (წლიური)
Retail Sales (YoY)
სექტემბერი 3.4% 3.6% 3%
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
საცალო გაყიდვები (თვიური)
Retail Sales (MoM)
სექტემბერი 0.4% -0.4% -0.8%
12:30  USD
აშშ
განმეორებითი განცხადებები უმუშევრობის დახმარების მისაღებად
Continuing Jobless Claims
ოქტომბერი 1653 1665 1640
12:30  USD
აშშ
ფილადელფიის ცენტრალური ბანკის წარმოების ინდექსი
Philadelphia Fed Manufacturing Survey
ოქტომბერი 22.9 20 22.2
12:30  USD
აშშ
პირველადი მიმართვა უმუშევრობის დახმარების მისაღებად,ათას.
Initial Jobless Claims
ოქტომბერი 215 212 210
13:00  USD
აშშ
ფედ.რეზერვის ღია ბაზრების კომიტეტის წევრის,დ.ბულარდის სიტყვით გამოსვლა
FOMC Member James Bullard Speaks
14:00  USD
აშშ
წამყვანი ინდიკატორების ინდექსი
Leading Indicators
სექტემბერი 0.4% 0.5% 0.5%
16:15  USD
აშშ

FOMC Member Quarles Speaks
21:45  NZD
ახალი ზელანდია
ტურისტების ნაკადი
Visitor Arrivals
სექტემბერი 5.4% 2.1%
23:30  JPY
იაპონია
სამომხმარებლო ფასების ნაციონალური ინდექსი ნედლ პროდუქტებზე ფასების გარდა (წლიური)
National CPI Ex-Fresh Food, y/y
სექტემბერი 0.9% 1% 1%
23:30  JPY
იაპონია
სამომხმარებლო ფასების ნაციონალური ინდექსი (წლიური)
National Consumer Price Index, y/y
სექტემბერი 1.3% 1.2%
პარასკევი, 19 ოქტომბერი 2018
02:00  CNY
ჩინეთი
ინვესტიციების მოცულობა ძირითად ფონდებში
Fixed Asset Investment
სექტემბერი 5.3% 5.3% 5.4%
02:00  CNY
ჩინეთი
სამრეწველო წარმოება (წლიური)
Industrial Production y/y
სექტემბერი 6.1% 6% 5.8%
02:00  CNY
ჩინეთი
საცალო გაყიდვები (წლიური)
Retail Sales y/y
სექტემბერი 9% 9% 9.2%
02:00  CNY
ჩინეთი
მთლიანი შიდა პროდუქტი (წლიური)
GDP y/y
კვარტალი III 6.7% 6.6% 6.5%
08:00  EUR
ევროზონა
საგადასახადო ბალანსის სალდო,სეზონური ჩასწორებების ჩაუთვლელად ,მლრდ
Current account, unadjusted, bln
აგვისტო 30 21.4 20.5
08:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
სახელმწიფო სექტორის წმინდა სესხი,მლრდ
PSNB, bln
სექტემბერი -4.76 -4.60 -3.26
12:30  CAD
კანადა
საცალო გაყიდვები (წლიური)
Retail Sales YoY
აგვისტო 3.5% 3.6%
12:30  CAD
კანადა
საცალო გაყიდვები (თვიური)
Retail Sales, m/m
აგვისტო 0.2% 0.3% -0.1%
12:30  CAD
კანადა
საცალო გაყიდვები (ავტომანქანების ჩაუთვლელად,თვიური)
Retail Sales ex Autos, m/m
აგვისტო 0.8% 0.2% -0.4%
12:30  CAD
კანადა
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (წლიური)
Consumer price index, y/y
სექტემბერი 2.8% 2.7% 2.2%
12:30  CAD
კანადა
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (თვიური)
Consumer Price Index m / m
სექტემბერი -0.1% 0% -0.4%
12:30  CAD
კანადა
კანადური ბანკის სამომხმარებლო ფასების საბაზისო ინდექსი (წლიური)
Bank of Canada Consumer Price Index Core, y/y
სექტემბერი 1.7% 1.8% 1.5%
13:00  USD
აშშ

FOMC Member Kaplan Speak
14:00  USD
აშშ
საცხოვრებელი სახლების გაყიდვა მეორედ ბაზარზე,მლნ
Existing Home Sales
სექტემბერი 5.33 5.3 5.15
15:30  GBP
გაერთიანებული სამეფო
ინგლისის ბანკის მმართველის,მარკ კარნის სიტყვით გამოსვლა
BOE Gov Mark Carney Speaks
16:00  USD
აშშ

FOMC Member Bostic Speaks
17:00  USD
აშშ

Baker Hughes Oil Rig Count
ოქტომბერი 869 873
შაბათი, 20 ოქტომბერი 2018
კვირა, 21 ოქტომბერი 2018
ორშაბათი, 22 ოქტომბერი 2018
04:30  JPY
იაპონია
საქმიანი აქტიურობის ინდექსი ყველა დარგში (თვიური )
All Industry Activity Index, m/m
აგვისტო -0.2% 0.4% 0.5%
10:00  EUR
გერმანია
ბუნდესბანკის ყოველთვიური ანგარიში
Bundesbank Monthly Report

მთელი მასალა, რომელიც წარმოადგენს მარკეტინგულ კომუნიკაციას, გამოქვეყნებულია ინფორმაციის გაცნობის მიზნებისთვის და მათი დაყრდნობით, თქვენ შესაძლოა დანაკარგი განიცადოთ. წინა პერიოდების მაჩვენებლები არ იძლევა გარანტიას მომავალში იდენტური შედეგების მიღებისთვის. გთხოვთ გაეცნოთ სრულ განცხადებას პასუხისმგებლობისგან თავის განთავისუფლების შესახებ.

ნავიგაციის გასაუმჯობესებლად TeleTrade-ის საიტზე გამოიყენეთ cookies თქვენს ინტერნეტ-სერვისებში. საიტის დათვალიერების გაგრძელების შემთხვევაში, თქვენ ეთანხმებით cookies გამოყენებას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით cookies-ის გამოყენებას, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ პარამეტრები ნებისმიერ დროს.

 • © 2000-2017 Teletrade D.J. Limited

  This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

 • ინფორმაცია ვებ- საიტზე განთავსებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის.ყველა აღწერილი მომსახურება და ინფორმაცია მიღებულია საიმედო წყაროებიდან .

  Teletrade D.J. Limited («TeleТrade») მოგვაწოდებენ მომსახურებას და ინფორმაციას გარანტიის გარეშე.ამ ინფორმაციის გამოყენებით , თქვენ ეთანხმებით იმას რომ TeleTrade არ აგებს პასუხს დანაკარგებზე მიღებული ამ ინფორმაციის და მომსახურების გამოყენების შედეგად.

 • ინტერნეტში მუშაობის გასაუმჯობესებლად , TeleTrade იყენებს cookies თავის ინტერნეტ-სერვისებში.თუ თქვენ რჩებით საიტზე თქვენ ეთანხმებით გამოიყენოთ cookies. თუ არ ეთანხმებით გამოიყენოთ cookies, შეგიძლიათ შეცვალოთ ბრაუზერის პარამეტრები ნებისმიერ დროს. ვრცლად

 • ამ მომენტისთვის კომაპნია Teletrade D.J. Limited მომსახურეობა მიუწვდომელია აშშ მოქალაქეებისთვის.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

 • Онлайн-консультация
 • Заказать звонок
 • Написать письмо
დაგვიკავშირდით
გააზიარეთ
სოციალურ ქსელში
ონლაინ-კონსულტანტი
ზარის შეკვეთა
ზევით