ძიება

მხარდაჭერა: +44 (203) 5145930

ვაჭრობას ფორექსზე და CFD-ზე აქვს მნიშვნელოვანი რისკი

კლიენტებისთვის

თანხიდან გამომდინარე თქვენს ანგარიშს შეიძლება ჰქონდეს მინიჭებული ერთ-ერთი VIP-სტატუსი. თუ გაქვთ რამოდენიმე ანგარიში, გათვალისწინდება თანხის ოდენობა ყველა ანგარიშზე.

მომსახურებები პროფესიონალური ანგარიში "Professional" 50 000 $-დან "VIP Gold" სტატუსი 100 000-დან "VIP Platinum" სტატუსი 500 000-დან
პერსონალური მენეჯერი

სამუშაო დროს

5 დღე კვირაში

9:00 -დან 21.00- მდე

ნებისმიერ დროს

7 დღე კვირაში( გარდა სპეციალურად განცხადებული დღესასწაულების და ბანკის დასვენების დღეების)

ნებისმიერ დროს

7 დღე კვირაში( გარდა სპეციალურად განცხადებული დღესასწაულების და ბანკის დასვენების დღეების)

).პროფესიონალური ანგარიშის მფლობელებისთვის -სამუშაო დრეებში ( 5 დღე კვირაში 9:00-დან 21:00 საათამდე). VIPGOLD და VIPPLATINUM- ის მფლობელებისთვის ნებისმიერ დროს, 7 დღე კვირაში( გარდა სპეციალურად განცხადებული დღესასწაულების და ბანკის დასვენების დღეების)

პერსონალური მენეჯერის ფუნქციები

პერსონალური მენეჯერი ასრულებს პირადი კონსულტანტის და თანაშემწის ფუნქციას.თქვენ მიიღებთ დახმარებას ნებისმიერი ტექნიკური პრობლემის დროს , ასევე გექნებათ შესაძლებლობა სწრაფად გადმოიტანით ან ჩარიცხოთ თანხა. თქვენ მიიეღბთ კონსულტაციას ყველანაირი მომსახურების შესახებ.

რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის კონსულტანტები დაგეხმარებიან ნებისმიერ დროს სამუშაო დღეებში , მიუხედავად კლიენტის სტატუსის.

დაგროვება დეპოზიტზე

ყოველთვიური ჩარიცხვები წლიური 24% გაანგარიშებით განსაკუთრებული პირობებით

ყოველთვიური ჩარიცხვები წლიური 26% გაანგარიშებით განსაკუთრებული პირობებით

ყოველთვიური ჩარიცხვები წლიური 28% გაანგარიშებით განსაკუთრებული პირობებით

 • კომპანია TeleTrade-ი ყველა კლიენტს სთავაზობს მონაწილეობის მიღება პროგრამაში ,ყოველთვიური ჩარიცხვით. ხოლო VIP-სტატუსის კლიენტებისთვის ეს მომსახურება წარმოდგენილია სპეციალურ პირობებზე.
 • კლიენტები VIPGOLD და VIPPLATINUM სტატუსით იმავე პირობებზე იღებენ უფრო მაღალ პროცენტს-წლიური 26% ან 28% შესაბამისად გაანგარიშებიდან.
 • დაგროვებითი პროცენტები გაანგარიშების თვეში ირიცხება ანგარიშზე შემდეგი კალენდარული თვის დასაწყისში. კლიენტი ვიპ სტატუსით იღებს გადახდას წლიური 24% გაანგარიშებით(2%თვეში), კლიენტი VIPGOLD სტატუსით იღებს გადახდას წლიური 26% გაანგარიშებით (2,16% თვეში), ხოლო კლიენტიVIPPLATINUM სტატუსით -გადახდას წლიური 28% გაანგარიშებით (2.33 % თვეში)
 • დეპოზიტზე დარიცხვების ირიცხება VIP-კლიენტს ყველა თვეზე, რომლის დროს არ ხდებოდა ანგარიშიდან ფულადი სახსრების მოხსნა. პირობა არის მინიმალური სავაჭრო აქტივობის შენარჩუნება ანგარიშზე. იმისთვის რომ VIP-ანგარიშზე გაანგარიშების თვეში დაერიცხოს პროცენტები, თვის განმავლობაში დახურული ლოტების რაოდენობა არ უნდა იყოს ნაკლები სახსრების ჯამზე გაანგარიშების თვის დასაწყისში, გამოხატული აშშ დოლარების ათასებში. მაგალითად, 100 ლოტი 100 ათასი დოლარისთვის თვის დასაწყისში, 150 ლორი 150 ათასი დოლარისთვის და ა.შ. კლიენტის ანგარიშის ტიპის დამოუკიდებლად, ლოტების რაოდენობის გაანგარიშების დროს ითვალისწინებენ მხოლოდ დახურულ პოზიციებს ინსტრუმენტებზე FOREX და CFD ლითონებზე.
 • დახურული პოზიციები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს.
  • გარიგების ხანგრძლივობა უნდა იყოს არანაკლებ 2 წუთი(120 წამი).
  • განსხვავება გახსნის და დახურვის ფასს შორის უნდა შეადგინოს არანაკლებ 0,05% გახსნის ფასისგან(ეკვივალენტურად ~ 0,0005 , EUR/USD).
 • ყურადრებას გაქცევთ იმაზე, თუ ანგარიშზე გაქვთ ბონუსური თანხა, რომელიც მოქმედებდა სხვადასხვა ტიპის TeleTrade - ის ბონუსური პროგარმების დროს , მთლიანი თანხა ამ ბონუსების ავტომატურად გადავა საანგარიშო თვის დასაწყისში.ამ მიზეზით დახურული ლოტების რაოდენობა, რომელიც საჭიროა პროცენტების დარიცხვისთვის , მომდევნო საანგარიშო თვის შედეგებზე განისაზღვრება მთლიანი თანხიდან.აღნიშნულ მაგალითში სრულ თანხაში იგულისხმება ასევე სახსრების სრული თანხა.თუ კლიენტის თანხა საკუთარ ანგარიშზე შეადგენს 100 ათას დოლარს,ყველა პოზიციის მოგების ან ზარალის გათვალისწინებით,და მაგალითად კიდე 10 ათასი დოლარი შეადგენს ბონუსს, სრული თანხა ანგარიშზე იქნება 110 ათასი დოლარი, ხოლო თვის ბოლოს დაგროვებითი ბონუსების მისაღებად კლიენტმა უნდა დახუროს 110 ლოტი.
 • ამავე დროს სხვა ბონუსები თვის ბოლოს არ შედის საბაზო საანგარიში თანხაში, რომელზეც საბოლოოდ ირიცხება დაგროვებითი პროცენტი.
 • გაანგარიშების საბაზისო თანხა ყოველთვიური გადახდის თანხის დარიცხვაზე არის პირადი სახსრების სრული თანხა კლიენტის ანგარიშზე თვის ბოლოს, არ მიიღება მხედველობაში სახსრები, შეტანილი ანგარიშზე უშუალოდ გაანგარიშების თვის განმავლობაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დაგროვებითი პროცენტი ახლად შემოტანილ სახსრებზე არასრულ თვეზე არ ირიცხება. ამავე დროს, დაგროვებით პროცენტი ირიცხება გაანგარიშების თვეში მიღებულ მოგებაზე, მათ შორის არასრულ თვეზე მიღებულ მოგებაზე.
 • დავუშვათ, იგივე მაგალითზე, ანგარიშზე სახსრების სრული ჯამი თვის ბოლოს, ყველა დახურული და ღია გარიგებების შედეგების გათვალისწინებით, შეადგენნს 160’000 აშშ დოლარს. აქედან 20000 დოლარი- კლიენტის მიერ გამომუშავებული მოგება თვის განმავლობაში, კიდევ 40000დოლარი- დამატებითი სახსრები, შეტანილი კლიენტის მიერ ანგარიშზე ამ თვის განმავლობაში. იმ პირობით, რომ კლიენტმა დახურა ამ თვეში 110 ლოტზე მეტი, მომდევნო თვეში მის ანგარიშზე დაირიცხება +2% 120000 დოლარე, ანუ 2400 დოლარი. ამ თვეში შეტანილ 40000 დოლარზე პროცენტი არ ირიცხება. დაგროვება ხდება კლიენტის პირადი სახსრების თანხაზე (100’000 დოლარი) და კლიენტის მიერ გამომუშავებულ მოგებაზე (20’000 დოლარი).
 • თუ კლიენტს Vip სტატუსით აქვს რამოდენიმე სავაჭრო ანგარიში, დაგროვებითი პროცენტების გაანგარიშება და დარიცხვა ხდება ცალკე ყოველ ანგარიშზე.
 • მოცემული განსაკუთრებული პირობები მოქმედია ყველა VIP-სტატუსებისთვის.

  თანხის ჩარიცხვის თანმიმდევრობა შეგიძლიათ გაარკვიოთ თქვენს პერსონალურ მენეჯერთან.

  სპრედების შემცირება საკომისიო ფორმით(კლიენტის სასარგებლოდ) შესრულებული გარიგებისთვის.

  კომპანია უბრუნებს თავის მომხმარებელს დანახარჯების ნაწილს დახურულ გარიგებებზე.

  დაბრუნება 10% დაბრუნება 13%
  დაბრუნება 15%

  Cash-back სავაჭრო ანგარიშზე

  TeleTrade აბრუნებს თავის კლიენტებს დახურული გარიგებების დანახარჯების ნაწილს მიმდინარე საანგარიშო თვის.დაბრუნებული თანხის მოცულობა დამოკიდებულია კლიენტის VIP-სტატუსიდან და გამოითვლება სპრედის მოცულობიდან პოზიციის დახურვის მომენტიდან, გადახდილი კლიენტის მიერ შესრულებული ოპერაციისთვის, მარა არ შეიძლება იყოს 10 დოლარზე მეტი.დაბრუნება ირიცხება კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე ყოველი თვის დასაწყისში.

  დაბრუნების პირობები

  • საანგარიშო თვის დასაწყისისთვის, თვის ბოლოს და კომპენსაციის ჩარიცხვის დღეს კლიენტი უნდა ფლობდეს VIP-სტატუსით.
  • საანგარიშო თვის მანძილზე კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე არ იყო საკრედიტო სახსრები დეპოზიტზე ბონუსის სახით.
  • საანგარიშო თვის განმავლობაში არ უნდა მოხდეს თანხის გატანა ანგარიშიდან.
  • გაანგარიშებაში მონაწილეობენ მხოლოდ დახურული გარიგებები, განხორციელებული ფორექსის ინსტრუმენტებით და CFD ლითონზე.
   • გარიგების ხანგრძლივობა უნდა იყოს არანაკლებ 2 წუთი(120 წამი).
   • განსხვავება გახსნის და დახურვის ფასს შორის უნდა შეადგინოს არანაკლებ 0,05% გახსნის ფასისგან(ეკვივალენტურად ~ 0,0005 , EUR/USD).

  მაგალითი ღირებულების დაბრუნების გამოთვლა დახურული პოზიციისთვის:

  მაგალითად კლიენტი საანგარიშო თვის განმავლობაში დახურა პოზიცი ა EURUSD-ზე 10 ლოტის ოდენობით.

  დახურვის მომენტისთვის სპრედი შეადგინა 0,6 პუნქტს ან 60 დოლარს 10 ლოტის მუცულობისთვის EURUSD-ზე.

  ამ გარიგების საკომისიო შეადგინა 80 დოლარი.

  ამ გარიგების საფუძველზე მომდევნო თვის დასაწყისში კლიენტი მიიღებს 25%, 140 დოლარიდან 35 დოლარამდე.

  უარყოფითი სვოპების კომპენსაცია

  კომპანია კომპენსირებს დაგროვებული უარყოფითი სვოპების გარიგებებზე, დახურული მომდევნო თვის განმავლობაში

  უარყოფითი სვოპების კომპენსაცია

  TeleTrade აკომპენსირებს თავის კლიენტებს , ვისაც აქვს VIP -სტატუსი , 20% -ს დაგროვებული უარყიფითი სვოპების გარიგებებზე.კომპენსაცია ირიცხება კლიენტის სავაჭრო ანგარიშზე ყოველი თვის დასაწყისში, არაუგვიანეს 5 რიცხვს.

  კომპენსაციების დაგროვების პირობები:

  • გაანგარიშებაში მონაწილეობენ მხოლოდ დახურული გარიგებები, განხორციელებული ფორექსის ინსტრუმენტებით და CFD ლითონზე.
  • საანგარიშო თვის დასაწყისისთვის, თვის ბოლოს და კომპენსაციის ჩარიცხვის დღეს კლიენტი უნდა ფლობდეს VIP-სტატუსით.
  «მწვანე დერეფანი »- სპეციალურად გამოყოფილი VIP- ხაზია გარიგებების მომსახურებისთვის.

  სატელეფონო ხაზი (VIP- კლიენტებისთვის ცალკე ნომერი)

  ანგარიშის შევსება უკომისიოდ

  კომპანია ანაზღაურებს საკომისიოს იმ ბანკების და საგადასახადო სისტემების, რომლის დახმარებით განხორციელებული იყო ფულადი სახსრების გადარიცხვა თქვენს სავაჭრო ანგარიშზე. კომპენსაცია განხორციელდება შესაბამისი საბონუსე სახსრების დარიცხვით.

  ყველა მასტერ-კლასზე და სასწავლო პროგრამებზე უფასო დასწრება ,

  ასევე სპეციალურ სემინარებზე: დაუკავშირდით თქვენს მენეჯერს!

   

  ყურადღება: *გადამუშავებული ლოტების გადაანგარიშება МТ5-ზე განსხვავდება МТ4-გან.პროცენტები დაირიცხება ანგარიშზე სრული გარიგების შესრულებისას.მაგალითად: თქვენ გახსენით პოზიცია ყიდვაზე (buy)2 ლოტის მოცულობით EUR/USD წყვილზე.თქვენი შემდეგი პოზიცია - გარიგება გაყიდვაზე(sell) იმავე სავალუტო წყვილზე, მოცულობით ერთო ლოტი.ეს ნიშნავს იმას რომ საერთო პოზიცია EUR/USD- ეს არის ერთი ლოტი ყიდვაზე(buy).პროცენტების გაანგარიშებისას ითვლება ერთ სრულ ლოტად ,თუ ხურავთ მაგ ლოტს.

  VIP-ანგარიშის გახსნა

  ნავიგაციის გასაუმჯობესებლად TeleTrade-ის საიტზე გამოიყენეთ cookies თქვენს ინტერნეტ-სერვისებში. საიტის დათვალიერების გაგრძელების შემთხვევაში, თქვენ ეთანხმებით cookies გამოყენებას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით cookies-ის გამოყენებას, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ პარამეტრები ნებისმიერ დროს.

  • © 2000-2017 Teletrade D.J. Limited

   This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  • ინფორმაცია ვებ- საიტზე განთავსებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის.ყველა აღწერილი მომსახურება და ინფორმაცია მიღებულია საიმედო წყაროებიდან .

   Teletrade D.J. Limited («TeleТrade») მოგვაწოდებენ მომსახურებას და ინფორმაციას გარანტიის გარეშე.ამ ინფორმაციის გამოყენებით , თქვენ ეთანხმებით იმას რომ TeleTrade არ აგებს პასუხს დანაკარგებზე მიღებული ამ ინფორმაციის და მომსახურების გამოყენების შედეგად.

  • ინტერნეტში მუშაობის გასაუმჯობესებლად , TeleTrade იყენებს cookies თავის ინტერნეტ-სერვისებში.თუ თქვენ რჩებით საიტზე თქვენ ეთანხმებით გამოიყენოთ cookies. თუ არ ეთანხმებით გამოიყენოთ cookies, შეგიძლიათ შეცვალოთ ბრაუზერის პარამეტრები ნებისმიერ დროს. ვრცლად

  • ამ მომენტისთვის კომაპნია Teletrade D.J. Limited მომსახურეობა მიუწვდომელია აშშ მოქალაქეებისთვის.

  Служба технической поддержки:
  8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
  დაგვიკავშირდით
  გააზიარეთ
  სოციალურ ქსელში
  ონლაინ-კონსულტანტი
  ზარის შეკვეთა
  ზევით